Röda Kors, Träffpunkten, Främling i Finland – en resa mot acceptans 30.3.

Träffpunkten

Träffpunkten har ändrat format och istället för veckovisa ”kaffeträffar” kommer Träffpunkten nu under våren att erbjuda två berättarkvällar. Det första tillfället behandlar temat mångkultur och den andra kvällen lyfter fram temat ångest. Kvällarna förverkligas genom att unga vuxna får berätta sin historia för andra unga, efter presentationen finns tid för kaffe och diskussion.

Tillfällena är kostnadsfria och ordnas på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa. Anmäl ditt deltagande senast 27.3 respektive 18.4 per mejl till Yvonne Nyberg på yvonne.nyberg [at] folkhalsan.fi eller via Facebook.
Träffpunkten är ett samarbete mellan FinFami i Österbotten, Folkhälsan och Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt.

Främling i Finland – en resa mot acceptans

Den första kvällen ordnas torsdagen den 30 mars kl.18.00 på Folkhälsanhuset Wasa. Ramiesa Mahdi berättar sin historia om hur det är att som barn lämna sitt hemland och bosätta sig i ett land som Finland. Om svårigheterna att hitta sin plats i samhället, hur det är att handskas med rädslan att inte bli accepterad och viljan att hitta sin identitet utan att avsäga sig sin egen bakgrund. Ramiesa beskriver även hur det är att känna sig stämplad av medias bild av vad det innebär att vara muslim, kvinna och från Somalia, och talar om omöjligheten i att förena denna uppfattning med sin egen självbild.

Päivämäärä: 
Torstai, maaliskuu 30, 2017 - 18:00
Liitteet: