Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén ”Hantering av problemskapande beteende” 11.5 i Vasa

FDUV ordnar tillsammans med Kårkulla samkommun en föreläsning kring hantering av problemskapande beteende. Föreläsaren är den internationellt erkända psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i vård och omsorg. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet. Föreläsningens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Dagens första del handlar om förhållningssätt och teori, den andra delen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.

Tid: Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 08:00-15:30

Målgrupp: Pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. Även för studerande, personal inom äldreomsorgen och andra intresserade. Föreläsningens språk är svenska.

Avgift: Föreläsningen kostar 70€. Kaffe ingår.

Bindande anmälan senast 17.4.2017 via fduv.fi/kalender

Plats: Vasa Universitet, Wolffskavägen 34, 65200 Vasa

Frågor och information: Annika Martin, annika.martin [at] fduv.fi, 050 3027 888

Päivämäärä: 
Torstai, toukokuu 11, 2017 - 08:00 - 15:30