Mieli Pohjanmaan mielenterveys ry

Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf

Mieli Pohjanmaan mielenterveys ry on Suomen Mielenterveysseuran jäsenyhdistys ja tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n kanssa. Vaasanseudun Mielenterveysseura hallinnoi Pohjanmaan kriisikeskus Valon toimintaa. Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla. Mielenterveysseuran toiminta pohjautuu mielenterveyden ymmärtämiseen yksilön ja yhteiskunnan voimavarana, jota voidaan kehittää ja lisätä. Mielenterveyden suojatekijöitä voidaan vahvistaa ja riskitekijöiden vaikutusta vähentää tai poistaa. Henkistä hyvinvointia tukevia tai vaurioittavia ratkaisuja voidaan tehdä kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla ja eri tasoilla. Seura korostaakin mielenterveyden edistämisen ja tukemisen sekä ehkäisevän työn tärkeyttä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla.

Toiminta

Alueellisten mielenterveysseurojen toiminta pitää sisällään muun muassa:

- vapaaehtoistoimintaa
- vertaisryhmiä
- koulutuksia
- mielenterveysaiheisten tapahtumien järjestämistä
- hankkeita ja projekteja


Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf är medlem i Förningen för mental hälsa i Finland och har ett tätt samarbete med Vasanejdens föreningar rf. Vasanejdens förening för mental hälsa driver Österbottens kriscenter Valo. Föreningen för mental hälsa i Finland arbetar för mental hälsa för boende i Finland, utför förebyggande mentalvårdsarbete och bygger upp förutsättningar för frivilliginsatser på mentalvårdsområdet. Föreningens verksamhet bygger på förståelse för individens och samhällets mentala hälsa som resurs, vilken kan utvecklas och utökas. Lösningar som stöder och skadar det emotionella välmåendet kan göras på alla områden och nivåer i samhället. Föreningen betonar vikten av främjande åtgärder och förebyggande arbete för individen, gemenskapen och samhället.

Verksamhet:

- frivilligverksamhet
- kamratstöd
- skolningar
- arrangerar evenemang med mentalvårdstema
- projektverksamhet

 

Pohjanmaan kriisikeskus Valo

Me Pohjanmaan kriisikeskus Valossa tarjoamme arjen kriisitilanteissa keskusteluapua, tukea ja ohjausta Pohjanmaalla asuvalle. Tällaisia arjen ja elämän kriisejä ovat mm. yksinäisyys, ahdistuneisuus, masentuneisuus, perhe- ja ihmissuhdeongelmat, turvattomuus, uupumus, työssä jaksaminen, työttömyys, kiusaaminen, velkaantuminen ja myös kuoleman kohtaaminen. Kriisikeskuksen ajanvaraus on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-15. Tuona aikana tavoitat meidät ajanvarausnumerostamme. Lähetettä ei tarvita. Kaikki käynnit ovat maksuttomia.
Pohjanmaan kriisikeskus Valo sijaistee poliisilaitosta vastapäätä osoitteessa Korsholmanpuistikko 44.


Österbottens kriscenter Valo

Vi inom Österbottens kriscenter erbjuder samtal, stöd och handledning i vardagskriser för boende i Österbotten. Vardagskriser kan vara bl a ensamhet, ångest, arbetslöshet, mobbning, skuldsättning och sorg efter dödsfall. Ingen remiss behövs. Alla besök är kostnadsfria.
Österbottens kriscenter Valo finns mitt emot polisstationen på Korsholmsesplanaden 44.

Kriscentrets tidsbokning är öppen måndagar – torsdagar kl 10-15.  Under denna tid nås vi på tidsbokningsnumret.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Korsholmanpuistikko 44, 2. krs
65100 VAASA

Puh./Tel. 044 979 2439 (ma-to klo 10–15)
info [at] pohjanmaankriisikeskus.fi