VAASAN AFGAANIYHDISTYS RY

Lisätietoja tulossa.

Mer information på kommande.