LIVSLÅGAN RF 

ELÄMÄNLIEKKI RY

Föreningen arbetar för allas rätt till god vård och alla vårdares rätt att ge god vård – med människan i centrum.
Livslågan rf är politiskt och religiöst obunden.
Vi som grundat Livslågan rf anser att god vård och omsorg är en rättighet för alla, samt att de som arbetar inom vården måste ha rätt och möjlighet att ge god vård till alla. För att få en ändring till stånd krävs samarbete och dialog på alla nivåer: från beslutsfattare till vårdledare, läkare, vårdpersonal, vårdtagare och anhöriga.


Yhdistyksen päämäärä on, että jokaisella olisi oikeus hyvään hoitoon ja että kaikilla hoitajilla olisi oikeus tarjota hyvää hoitoa – ihmisen ollessa hoidon keskipisteenä.
Elämän liekki ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Me, jotka perustimme Elämänliekki ry:n uskomme, että hyvä terveydenhuolto on kaikkien oikeus, samoin kuin hoitoalalla työskentelevien oikeus on tarjota hyvää hoitoa kaikille.
Saadakseen muutoksen aikaan vaaditaan yhteystyötä ja vuoropuhelua kaikilla tasoilla: päättäjiltä hoitovastaaville, lääkäreille, hoitohenkilökunnalle, potilaille ja omaisille.

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:

Ordförande/Puheenjohtaja:
Anne Manner
anne.manner [at] pp.malax.fi
Puh./Tel. 050 5606639 (helst måndagar kl 15-19)

 

Viceordförande/Varapuheenjohtaja:
Helena Grönholm
helena.lillamy [at] gmail.com
Puh./Tel. 040 532 4535