DISTRIKTSFÖRENINGEN VASA SVENSKA SYNSKADADE RF

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade är medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen 229 medlemmar, varav 120 är synskadade och 109 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder. Vem som helst kan bli stödjande medlem om du har fyllt 15 år.

Verksamhet

Föreningen ordnar:

 • medlemsträffar på Lyktan och i Södra Österbotten

 • kvinno- och karaträffar

 • teaterbesök och filmkvällar med syntolkning

 • resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands

 • auktioner och basarer

 • julfest i distriktet varje år

 • anhörigträffar

 • ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi

 • taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com


Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade rf (VSS) on yhteys- ja edunvalvontajärjestö ruotsinkielisille sokeille. Toiminta-alueeseen kuuluvat Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki.

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade on Förbundet Finlands svenska synskadade ry:n jäsen. Toiminta käynnistyi vuonna 1972 ja tällä hetkellä yhdistyksellä on 229 jäsentä, joista 120 on sokeita ja 109 kannatusjäsentä. Piiri ulottuu pohjoisesta Oravaisista etelään Kristiinankaupunkiin. Kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt voi liittyä kannatusjäseneksi.

Toiminta

Yhdistys järjestää:

 • Jäsentapaamisia Lyktanilla ja Etelä-Pohjanmaalla

 • Naisten ja miesten tapaamisia

 • Teatterivierailuja ja elokuvailtoja tulkkauksella

 • Matkoja ja retkiä sekä kotimaassa, että ulkomailla

 • Huutokauppoja ja kirpputoreja

 • Piirin jokavuotisen joulujuhlan

 • Omaisten tapaamisia

Julkaisemme Vasabladetissa ja Sydinissä puhelehteä yhteistyössä suomenruotsalaisen puhelehtiseuran kanssa. (www.fstf.fi)

Puhelehti ilmestyy digitaalisena 6 päivää (vbl) ja 3päivää (Sydin) viikossa www.pratsam.com :in kautta.

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:                                           

Korsholmsesplanaden 44, 1:a vån.
65100 Vasa                                                                                   
vasasynskadade [at] gmail.com                                                      

Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja:                                              

Febe Mörk
Puh./Tel. 045 321 3320 (måndag-torsdag kl.9-14)