VAASANSEUDUN NEUROYHDISTYS RY                                                
VASANEJDENS NEUROFÖRENING RF

Yhdistys on kaksikielinen ja se toimii Vaasan Sairaanhoitopiirin alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia MS-tautia (multippeliskleroosi) ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia (HARNES) sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä kohtaamispaikkana ja olla heidän tukenaan, edistää jäsentensä hoitoa ja kuntoutusta, tiedottaa sairauksista sekä ajaa jäsenten yhteiskunnallisia oikeuksia.

Toiminta

Tärkein tehtävä on olla jäsenten välisenä yhdyssiteenä, vaihtaa kokemuksia, järjestää tapaamisia ja ennen kaikkea saada ja välittää ajankohtaista tietoa MS-taudista ja harvinaisista neurologisista sairauksista. Yhdistys järjestää myös erilaisia kuntoilutapahtumia jäsenilleen.


Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsområde omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt. I Sydösterbotten verkar Sydösterbottens MS-klubb. De svenskspråkiga medlemmarna samlas även regelbundet till träffar under namnet ”Wasa MS-klubb”. Föreningens målsättning är att verka som samlingsplats för sina medlemmar, som insjuknat i MS (multipel skleros) eller i sällsynta progressiva neurologiska sjukdomar (”HARNES”) och deras närmaste, informera om sjukdomarna samt bevaka medlemmarnas samhälleliga rättigheter.

Verksamhet

Till föreningens viktigaste uppgifter hör att ordna gemensamma träffar för medlemmarna där de kan utbyta erfarenheter sinsemellan, samt att skaffa och sprida aktuell information om MS-sjukdom och sällsynta neurologiska sjukdomar. Föreningen ordnar även olika slags motionsaktiviteter för sina medlemmar.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Puheenjohtaja/Ordförande:
Jukka Heiskanen
Puh./Tel. 0500 763761
jukka.heiskanen7 [at] gmail.com

Varapuheenjohtaja/Viceordförande:
Henrik Skytte
Puh./Tel. 0500 161602
henrik.skytte [at] netikka.fi