VAASAN SEUDUN PSORIASISYHDISTYS RY
VASANEJDENS PSORIASISFÖRENING RF

Yhdistys on perustettu vuonna 1975, ja se toimii kaksikielisenä iho- ja nivelpsoriaatikoiden hyväksi. Jäsenmäärä on 492 ( 4/ 2016 ). Alueemme on laaja, Oravaisista Kristiinankaupunkiin mukaan lukien Kyrönmaan seutu. Yhdistys toimii yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa, antaen opastusta, vertaistukea ja tarjoten mukavaa yhdessäoloa.

Toiminta

Kuukausittaiset jäsenillat sekä 1-2 asiantuntijaluentoa tai hoidonohjaustilaisuutta vuodessa kuuluvat toimintaan. Tavallisten kokousten lisäksi on teemailtoja, vertaistukitapaamisia, yhteisiä ruokailuja sekä joulujuhla. Toiminnasta ilmoitetaan Pohjalaisessa, Vasabladetissa ja Ikkunalehdissä, sekä www ja Facebook sivustoilla.


Föreningen grundades år 1975, och fungerar tvåspråkigt för hud- och ledpsoriatikernas

välmoende. Medlemsantalet är 492 ( 4/ 2016 ). Föreningens verksamhetsområde är från Oravais till Kristinestad, inklusive Kyrönmaanejden. Föreningen fungerar i samarbete med Psoriasisförbundet, och erbjuder handledning, stöd och trevlig samvaro.

Verksamhet

Varje månad hålls medlemsmöten med olika temor och 1-2 föreläsningar eller vårdhandledningar per år hörs till verksamheten. Utöver vanliga möten hålls stödmöten, temamöten, gemensamma måltider samt julfest.  Samt www- och Facebooksidor använder vi aktivt också.

 

Yhteystiedot/ kontaktuppgifter:
Yhdistyksen puheenjohtaja/Föreningens ordförande
Kurt Jäntti
Puh./Tel. 0500 367 369
kurt.jantti [at] netikka.fi
vaasanseudunpsoriasisyhdistys [at] netikka.fi