VAASANSEUDUN INVALIDIT RY
VASANEJDENS INVALIDER RF

Yhdistys on pysyvästi tuki- ja liikuntavammaisten henkilöiden yhdysside Vaasan seudulla. Vaasan Invalidit ry on perustettu 1.5.1944. Jo 42 henkilöä on ollut jäsenenä yli 50 vuotta. Yhdistys on Invalidiliiton jäsenyhdistys ja jäsenet kuuluvat myös Suomen vammaisurheilu ja - liikunta VAU ry:hyn.

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina ja täysivaltaisina kansalaisina. Edistää jäsenten oikeuksien toteutumista. Ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja laajentaa yhteiskunnallista tietoutta.


Föreningen är en förenande länk för personer med permanenta stöd- och rörelsehinder i Vasanejden. Föreningen är grundad 1944. Föreningen är Invalidförbundets medlemsförening och medlemmarna hör även till Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta, VAU ry.

Verksamhet

Föreningens syfte är att fungera som en länk mellan permanent fysiskt skadade personer samt främja möjligheterna för fysiskt skadade personer att fungera som jämställda och självbestämmande medborgare samt att arbeta för att medlemmarnas rättigheter förverkligas. Vidare strävar man till att upprätthålla och utveckla fysiskt skadade personers handlings- och rörelseförmåga samt utöka den samhälleliga medvetenheten.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:
Korsholmanpuistikko/Korsholmsesplanaden 25
65100 Vaasa/Vasa

Puh./Tel. 06 318 2220 
toimisto [at] vaasaninvalidit.net