POHJANMAAN ADHD -YHDISTYS RY
ÖSTERBOTTENS ADHD-FÖRENING RF

Pohjanmaan ADHD-yhdistys on ADHD-oireisten ihmisten sekä heidän läheistensä yhdistys. Tavoitteenamme on tukea ADHD-oireisia ihmisiä ja heidän perheitään sekä tehdä ADHD:ta tunnetuksi Pohjanmaalla. Yhdistys tukee ja edistää ADHD-oireisten henkilöiden kuntoutusta, hyvinvointia, sosiaalisia taitoja, toimintakykyä ja koulutusta. Lisäksi yhdistys toimii näiden henkilöiden, heidän läheistensä ja ammattihenkilöstön yhdyssiteenä.

Toiminta

Yhdistys järjestää mm. vertaisryhmiä, jäsentapaamisia ja teemailtoja, lasten- ja perheiden tapahtumia, leirejä, virkistystoimintaa, tiedotustilaisuuksia ja asiantuntijaluentoja.


Österbottens ADHD-förening r.f. är ADHD-österbottningarnas egen förening. Föreningens syfte är att stöda personer med ADHD samt synliggöra ADHD i Österbotten. Föreningens uppgift är att stöda, handleda, rehabilitera personer av olika ålder med uppmärksamhets- och/ eller inlärningssvårigheter, deras familjer och stödnätverk inte att förglömma.

Verksamhet

Att sprida korrekt och aktuell information är en av ADHD-föreningens viktigaste funktioner. ADHD-förbundet organiserar utbildning i olika delar av Finland för personal och föräldrar samt föreningsskolning för medlemsföreningarna. Från förbundet kan man även beställa böcker och broschyrer och annat material. ADHD-förbundets medlemstidning utkommer fyra gånger i året, och därtill utkommer möjliga temanummer.

 

Yhteystiedot:

info [at] adhdpohjanmaa.fi 
www.adhdpohjanmaa.fi