VAASAN SOKEAT RY

Yhdistyksen tarkoituksena on saada näkövammaisen elämän laatua paremmaksi ja kaikille yhdenvertaiseksi niin että, näkövammainen voi elää omaehtoista, itsenäistä elämää ja toteuttaa itseään omien valintojen mukaan. Yhdistys pyrkii edistämään ja valvomaan oikeuksien toteutumista.

Toiminta

Yhdistys tarjoaa jäsenille mahdollisuuden vertaistukeen, järjestää luentoja ja virkistysmahdollisuuksia. Yhdistyksellä on ympärivuotista toimintaa ja osa tapahtumista järjestetään yhdessä ruotsinkielisten kanssa. Yhdistyksellä on kesähuvila, joka on kesäisin ahkerassa käytössä. Tärkeintä on yhdessä tekeminen sekä osallisuus.


Föreningens syfte är att få synskadades livskvalitet bättre och lika för alla, så att synskadade kan leva ett självständigt liv på egna villkor och förverkliga sig själv i enlighet med egna val. Föreningen strävar till att främja och bevaka rättigheternas förverkligande

Verksamhet

Föreningen erbjuder medlemmarna kamratstöd, arrangerar föreläsningar och rekreationsmöjligheter. Föreningen har verksamhet året runt och en del av aktiviteterna är tillsammans med svenskspråkiga. Föreningen har också en sommarvilla som är i aktivt bruk på somrarna. Det viktigaste är aktiviteterna tillsammans och deltagande.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Puheenjohtaja/Ordförande:
Ritva Hagelberg
Puh./Tel.  040 590 5526
ritva.hagelberg [at] netikka.fi