VAASAN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY

Yhdistys on perustettu vuonna1993. Vaasan seudun Muistiyhdistys toimii muistisairautta sairastavien henkilöiden potilasjärjestönä Vaasan seudulla. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä dementiaa aiheuttavien sairauksien ja vaikeiden muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.  Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös valvoa muistioireisten ja dementoitavaa sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä yhteiskunnallisia etuja.

Toiminta

Yhdistys tarjoaa toimintaa muistisairastuneille henkilöille, heidän läheisilleen ja muistiasioista kiinnostuneille. Toimintaan sisältyy neuvontaa ja palveluohjausta, vertaistukitoimintaa, virkistys-toimintaa, ensitietokoulutusta ja koulutus- ja yleisötilaisuuksia.


Föreningen grundades år 1993. Vaasan seudun muistiyhdistys fungerar som patientförening för minnessjuka personer i Vasanejden. Föreningens syfte är att på verksamhetsområdet arbeta för att minska skadeverkningarna av och förebygga minnessjukdomar. En central uppgift är även att bevaka minnessjukas och dementas samt deras närståendes samhälliliga förmåner.

Verksamhet

Vaasan seudun muistiyhdistys erbjuder aktiviteter för minnessjuka, deras närstående och personer som är intresserade av minnesfrågor. Till verksamheten hör rådgivning och servicehandledning, stödverksamhet, rekreationsverksamhet, information, utbildning och offentliga tillställningar.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Kirkkopuistikko 4
65100 Vaasa/Vasa

Puh./Tel. 044 345 0591
info [at] muistiminne.fi
etunimi.sukunimi [at] muistiminne.fi

 

Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja:                                       
Henna Minkkinen                                                                        
Puh./Tel. 044 345 0591                                                                                  

Koordinaattori/Koordinator:                                                                
Katja Kurunsaari-Lassila
Puh./Tel. 040 720 0770

Koordinator/Koordinaattori:                                                         
Anna Muinonen
Puh./Tel. 044 745 6190

Koordinator/Koordinaattori:                                                                                                                             
Puh./Tel. 044 345 0590          

Assistent/Assistentti:                                                                                     
Satu Kujala                                                        
Puh./Tel. 044 345 0594