VAASAN SEUDUN MONIKKOPERHEET RY

Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy tai on syntynyt useampi kuin yksi lapsi kerralla. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset n. 850 perheeseen ja kolmoset n. 10 perheeseen. Pohjanmaan alueella syntyy n. 20 - 30 kaksoset ja yhdet kolmoset vuodessa.

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry on marraskuussa vuona 2011 perustettu Suomen Monikkoperheet ry:n alueyhdistys. Yhdistyksen toimialueena on Pohjanmaa. Jäseneksi haluava henkilö/perhe liittyy jäseneksi omalla alueellaan toimivaan monikkoperheyhdistykseen ja he ovat sitä kautta myös Suomen Monikkoperheet ry:n jäseniä.

Toiminta

Kaikkia yhdistyksen jäseniä yhdistää se, että perheessämme on monikot tai olemme itse monikkoja. Myös monikko-odottajat voivat liittyä yhdistykseen. Tarjoamme jäsenillemme: vertaistukea, koko perheen tapahtumia, äitien/isien omia tapahtumia, jäsenetuja vauvasta vaariin sekä kummi- ja tukihenkilötoimintaa. Monikkoperhevalmennus yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa alkaa Vaasan seudulla helmikuussa 2012. Valmennuksessa käsitellään monikko-odotusta ja synnytystä, parisuhdetta sekä monikkoarkea. Lisäksi valmennukseen kuuluu vauvatapaaminen.


Med flerlingsfamilj avses en familj, i vilken det föds eller har fötts mer än ett barn samtidigt. I Finland föds årligen tvillingar i ca 850 familjer och trillingar i ca 10 familjer. I Österbotten föds varje år 20 – 30 tvillingar och en uppsättning trillingar.

Vaasan seudun Monikkoperheet ry är en i november 2011 grundad regional förening till Suomen monikkoperheet ry med verksamhet i Österbotten. Den person/familj som vill bli medlem går med i den lokalt verksamma föreningen och är därigenom även medlem i Suomen Monikkoperheet ry.

Verksamhet

Alla medlemmar förenas av att vi i våra familjer har flerlingar eller att vi själva är det. Också de som väntar flerlingar kan bli medlemmar. Vi erbjuder våra medlemmar kamratstöd, evenemang för hela familjen, mammors/pappors egna tillställningar, medlemsförmåner för alla åldrar samt fadder- och stödpersonsverksamhet.

I februari 2012 inleds en flerlingsfamiljeutbildning i samarbete med sakkunniga inom hälsovården i Vasanejden. I utbildningen behandlas flerbördsgraviditet och –förlossning, parförhållandet samt vardagen med flerlingar. l utbildningen ingår även en babyträff.

 

Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter:
vaasanseudunmonikkoperheet [at] gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande:
Piia Luikku

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande:
Saija Råtts    

Kummi- ja tukihenkilövastaava/Fadder- och stödpersonsansvarig:
Hanna Kakko