VAASAN SEUDUN KUULOYHDISTYS RY
VASANEJDENS HÖRSELFÖRENING RF

Vaasan Seudun Kuuloyhdistys kuuluu Kuuloliitto ry:hyn, joka on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka järjestää myös kuntoutustoimintaa. Liiton visio on, että yhteiskunta on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Toiminnan arvoja ovat yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja ihmisläheisyys.

Toiminta

Yhdistystoiminnan tärkeitä päämääriä ovat kuulovammaisuudesta tiedottaminen ja kuulovammaisuuden aiheuttamien haittojen vähentäminen. Kuntouttavana toimintana yhdistyksissä järjestetään erilaisia kuntouttavia kursseja, tietoiskuja kuulovammaisuudesta, sekä kuulolähipalvelua kaikille kuntalaisille sekä omat kerhot Laihialla sekä Vähässäkyrössä.  Vertaistukitoimintaa yhdistyksessä ovat erilaiset kerhot ja ryhmät kuten tinnituskerho ja salibandyryhmä. Myös monenlaista virkistystoimintaa on tarjolla, kuten yhteisiä retkiä.


Vasanejdens Hörselförening rf är medlem i Finska Hörselförbundet, en medborgarorganisation med verksamhet inom området för social- och hälsovård, som även ordnar rehabilitering. Förbundets vision är att samhället är tillgängligt och åtkomligt för hörselskadade. Verksamhetens värden handlar om jämlikhet, tolerans och människonärhet.

Verksamhet

Föreningsverksamhetens viktigaste målsättningar är att informera om hörselskador och att minska skador som orsakar hörselnedsättning. I föreningarna ordnas verksamhet i form av olika rehabiliterande kurser, information om hörselskador samt hörseltjänster för alla invånare. Laihela och Lillkyro har dessutom egna klubbar. Kamratstöd erbjuds i form av olika klubbar och grupper, såsom tinnitusklubben och innebandygruppen. Olika typer av rekreation ordnas också, t.ex. gemensamma utflykter.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Hämeenlinnankatu/ Tavastehusgatan  6 D 26
65350 Vaasa/Vasa

 

Yhteyshenkilö/Kontaktperson
Markku Kallio
Puh./Tel. 050 362 5810
kalliomarkku56 [at] gmail.com