VAASAN SEUDUN KELIAKIAYHDISTYS RY

VASANEJDENS CELIAKIFÖRENING RF

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä liiton kanssa alueellisesti toimia potilas- ja edunvalvontajärjestönä, toimia jäsenten ja heidän perheidensä terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Toimimme sekä suomen- että ruotsin kielellä.

Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää

 • neuvonta-ja koulutustoimintaa

 • vertaistukitoimintaa

 • virkistystoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa

 • tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita

 • harjoittaa keliakiaa sairastavien paikallistason edunvalvontaa

 • tekee yhteistyötä terveydenhuollon, ravitsemussektorin, kaupan ja viranomaisten sekä muiden yhdistysten kanssa

Kaipaatko tukea?

Sisältääköhän suklaa gluteenia? Mistä löydän parhaiten gluteenittomia tuotteita? Soita ja kysy yhdistyksemme tukihenkilöltä! Apu on lähellä, tukihenkilöt ovat osaavia vapaaehtoisia, useimmat itsekin keliaakikkoja. Tukihenkilöltä voit kysyä neuvoa kaikessa ruokavalioon ja keliakiaan liittyvässä, kaipasitpa vinkkejä leivontaan. Voit tiedustella myös yhdistyksemme toiminnasta tai gluteenittomien tuotteiden hinnoista ja saatavuudesta omalla alueellamme.


Föreningens avsikt är att verka som en patient- och förvaltarorganisation, förbättra livskvaliteten och hälsan för sina medlemmar och deras familjer tillsammans med förbundet. Vi fungerar på både svenska och finska.

Verksamhet

För att förverkliga sitt syfte, håller föreningen följande verksamhetsformer:

 • rådgivnings- och utbildningsverksamhet

 • kamratstödsverksamhet

 • rekreationsverksamhet och annan liknande verksamhet

 • informerar och marknadsför medlemsinformation

 • lokal intressebevakning för celiakiker

 • samarbetar med hälsovården, handeln, myndigheter och övriga föreningar

Föreningen har stödpersoner man kan ringa och be om hjälp i vardagens bekymmer. Hjälpen finns nära tillhands, stödpersonerna är kunniga frivilliga, många även själva celiakiker. Av stödpersonerna kan du be om råd i allt som rör diet och celiaki, t.ex. om du behöver tips för bakning eller information om ersättning för specialdiet. Du kan också ställa frågor kring föreningens verksamhet eller om priser på glutenfria produkter och utbud på ditt eget område.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Vaasan Seudun Keliakiayhdistys ry/ Vasanejdens celiakiförening rf
Isännänkatu 28/Husbondegatan 28
65370 Vaasa/Vasa

 

Puheenjohtaja/Ordförande:

Mauri Mäkinen
puh. 040 754 7751
liisa.makinen [at] mattokeisari.fi

Tukihenkilöt/Stödpersoner:

Aila Varteva, 050 545 1362 (vertaistukivastaava)
Marjatta Prepula, 050 383 0379
Outi Lennes, 050 574 0345
Irma Lund, 050 581 1805
Pekka Sedig, 050 678 71