VAASAN SEUDUN EPILEPSIA YHDISTYS RY
VASANEJDENS EPILEPSIFÖRENING RF

Yhdistyksen tarkoitus on olla yhdyssiteenä jäsenille ja jäsenperheille sekä valvoa epilepsiaa potevien etuja. Tarkoitus on myös lisätä epilepsiaa koskevaa tietämystä ja ylläpitää yhteyksiä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Toimialueena on Vaasan sairaanhoitopiiri. Yhdistys on perustettu vuonna 1977.

Toiminta

Toimintaan kuuluu olennaisesti tiedotus- ja valistustehtävät sekä kokoukset ja esitelmät.

Virkistysretket ja pikkujoulut ovat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Jäsenetuna yhdistyksellä on Epilepsia-lehti. Voit esittää toivomuksia ja tulla mukaan toimintaan, tuoda omia ideoitasi ja näkemyksiäsi esille, olla mukana saamassa ja antamassa vertaistukea.


Föreningens syfte är att utgöra en gemensam länk mellan medlemmarna och medlemsfamiljerna samt intressebevakning för dem som lider av epilepsi. Syftet är även att öka kännedomen om epilepsi och upprätthålla kontakter till organisationer inom social- och hälsovårdsområdet. Verksamhetsområdet är Vasa sjukvårdsdistrikt. Föreningen grundades år 1977.

Verksamhet

En väsentlig del av verksamheten utgörs av informations- och upplysningsarbete samt av möten och föredrag. Rekreationsutflykter och julfester är också viktiga delar av föreningens verksamhet. Som medlemsförmån ger föreningen ut tidningen Epilepsia. Du får gärna komma med önskemål och lägga fram egna idéer och synpunkter, delta i verksamheten eller t.ex.  vara med i arbetet kring att få och ge kamratstöd.

 

Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter:

Toimisto/Byrå:
Puh./Tel. 045 124 1771
vasaepi [at] gmail.com