VAASAN SETLEMENTTIYHDISTYS RY

Vaasan Setlementtiyhdistys on voittoa tavoittelematon ja uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Yhdistyksen arvoja ovat: arvostava kohtaaminen, oikeudenmukaisuus ja rohkeus.

Vaasan Setlementti on mukana vaasalaisten arjessa. Yhdistys tarjoaa Vaasan seudulla asuville ihmisille mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa. Yhdistys on myös asumispalveluiden ja ravintolapalveluiden tuottaja.

 

Toiminta:

Setlementtikeskus Palosaarella

 • harrastuskerhot, lounasravintola, työllistämispalvelut, veteraanityö, yhdistyksen hallinto

Setlementti Vestis Gerbyssä

 • kerhoja ja toimintaa lapsille, lapsiperheille, koululaisille, senioreille, ruotsinkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta

Hoivakoti Hopearanta Kotirannalla

 • päihdetaustaisten muistisairaiden tehostettu palveluasuminen

Kultanummi Ristinummella

 • mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö

Kyläkeskus Ristinummella

 • harrastuskerhot, lounasravintola

Perhetyö eri puolilla kaupunkia

 • Ryhmiä ja harrastustoimintaa lapsiperheille
 • Tyttö- ja poikatyö Ristinummella
 • Metsämörri-toiminta
 • Arkipaja – tukea pienten lasten äideille

Nuorten asunnot

 • KOY Setlementti Messi

Vasa Settlementförening är en ideell icke-statlig organisation samt religiöst och politiskt obunden förening. Vasa Settlements värderingar är: uppskattande bemötande, rättvisa och mod.

Vasa Settlementförening vill underlätta folks vardag och minska ensamhet. Vasa Settlement erbjuder människor bosatta i Vasaregionen möjligheter att träffa andra människor i klubbar och på olika evenemang. Vasa Settlement är även en tjänsteleverantör som tillreder luncher och erbjuder boendetjänster.

 

Verksamhet:

Setlementtikeskus, Settlementcenter på Brändö

 • hobbyklubbar, lunchrestaurang, karriärtjänster, tjänster för veteraner, föreningens administration

Settlement Vestis i Gerby

 • klubbar och verksamhet för barn, unga, familjer och seniorer, svenskspråkig morgon- och kvällsverksamhet

Hoivakoti Hopearanta i Hemstrand

 • serviceboende för minnessjuka personer med missbruksbakgrund

Kultanummi Gullmo i Korsnäståget

 • boendeserviceenhet för mentalvårdspatienter

Kyläkeskus Byacenter i Korsnäståget

 • hobbyklubbar och lunchrestaurang

Familjearbete på olika ställen i Vasa stad

 • Grupper och verksamhet för barnfamiljer
 • Flick- och pojkarbete i Korsnäståget
 • Skogsmulle-verksamhet
 • Arkipaja – stöd för mödrar som har små barn

Bostäder för unga

 • KOY Setlementti Messi

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Huvilakatu 1
65200 Vaasa
setlementti [at] vaasansetlementti.fi

Toimisto/Byrå:
Puh./Tel. 050 362 2933
Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare:
Puh./Tel. 050 550 9703

Yhdistyksen kotisivut/Föreningens hemsida

Facebook