VAASAN REUMAYHDISTYS RY

VASA REUMAFÖRENING RF

Yhdistyksemme pyrkii auttamaan ja antamaan tietoa reumasairaille. Järjestämme yhteisiä tapaamisia yhdessä kokien. Yhdistyksemme järjestää teatterikäyntejä, retkiä luonnossa ja retkiä vähän kauemmaksikin. Teemme yhteistyötä Vaasan kaupungin liikuntaviraston kanssa mm. vesijumppaa, jumppaa, kuntosaliliikuntaa ja Terviksessä Kurlingia. Liikkuminen ja lähteminen yhdessä liikkeelle mahdollistaa mielekkään tekemisen myös niille jotka muuten eivät pääse liikkeelle syystä tai toisesta.
 Föreningen strävar till att hjälpa och ge ut information åt reumapatienter. Vi ordnar program där målet är att uppleva saker tillsammans. Föreningen gör teaterbesök, resor i naturen och resor även längre bort. Tillsammans med Vasa stad ordnar vi bl.a. vattengymnastik, gymnastik, gymträning och curling på Tervis. Att motionera och göra saker tillsammans gör det även möjligt för personer som av en eller annan anledning inte annars skulle ha möjlighet att att röra på sig och delta i meningsfulla aktiviteter.                     
 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:
vaasanreumayhdistys [at] gmail.com
Puh./Tel. 050 599 2230

 

Puheenjohtaja/Ordförande:
Marjatta Hildén
Puh./Tel. 040 826 0198