VAASAN MIELENTERVEYSTOIMINNAN TUKI RY

Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksellä on Vaasan seudulla noin 50 jäsentä, joista aktiivisia on kymmenkunta. Jäseneksi ovat tervetulleita mielenterveyskuntoutujat ja vertaistoiminnasta kiinnostuneet.


Toiminta


Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry pyrkii yhdistämään ja aktivoimaan alueen mielenterveyskuntoutujia. Kokoonnumme Sateenkaaritalolla iltaisin. Kuukausittaisten jäseniltojen lisäksi toimintaan kuuluu mm. vertaistukiryhmä, joka kokoontuu kahvittelun merkeissä kerran kuussa, lisäksi on miehille myös oma ryhmä. Liikunta on olennainen osa hyvinvointia ja liikuntaa on tarjolla kerran kuussa. Kulttuurilla on todettu olevan positiivinen vaikutus mielenterveyteen ja käymme yhdessä teatterissa, konserteissa ja näyttelyissä. Luovan kirjoituksen ryhmä kokoontuu kuukausittain. Retkiä ja matkoja tehdään myös, ja muuta hauskaa mitä keksitään, kuten karaokeiltoja. Mielenterveyden Keskusliitto järjestää tapahtumia ja koulutusta jäsenyhdistyksilleen, kuten yhdistystoiminta-, vertaistuki- ja liikunta/kulttuurivastaavan koulutusta.


Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry är medlem i Centralförbundet för mental hälsa rf. Föreningen har ca 50 medlemmar i Vasa, varav ett tiotal aktiva. Alla mentalvårdsklienter och alla som är intresserad av kamratstödsverksamheten är välkomna i vår verksamhet.

Verksamhet

Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry strävar till att sammanföra och aktivera mentalvårdsklienter på området. På kvällstid träffas vi vid Regnbågshuset. Till verksamheten hör bl.a. en stödgrupp som samlas över kaffe med dopp en gång i månaden. Därtill finns det en egen grupp för män. Motion är väsentligt för välmående, och motion erbjuds en gång i månaden. Kultur har konstaterats ha en gynnsam inverkan på den mentala hälsan och vi går tillsammans på teater, konserter och utställningar. Utflykter och resor gör vi också och annat roligt, som t.ex. karaokekvällar. Kreativa skrivgruppen träffas en gång i månaden. Centralförbundet för mental hälsa r.f. ordnar skolningar för sina medlemsföreningar, såsom förenings- och stödgruppsskolning och motion/kulturansvarig utbildning i vilka det är förmånligt att delta.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:
Postiosoite: Hellaksentie 7 C 13
65280 Vaasa

Puh./Tel.  040 861 3145
mttt.vaasa [at] netikka.fi