UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR SVENSKPRÅKIG MISSBRUKARVÅRD RF

USM rf är en ideell förening som bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Föreningen finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Finland. Föreningens främsta uppgift är att bedriva eftervård för missbrukare som genomgått behandling. Föreningen har idag ca 110  medlemmar, och välkomnar nya medlemmar om intresse finns. Vår målsättning är att kunna erbjuda eftervård i form av stödboende i en trygg miljö. En av de främsta målsättningarna med halvvägshem eller stödboende är att ge missbrukaren en tillräckligt lång nykter och drogfri tid, så att kroppen, hjärnan och psyket hinner återhämta sig. En annan är att ge behandling för missbruket.

Verksamhet

För närvarande har vi ca 10 stödboende/halvvägs-boendeplatser att erbjuda, vi har kunnat utöka antalet platser eftersom vi utvidgat stödboendet. Under år 2010 har USM haft 1842 vårddygn och behovet av eftervård har ökat under de senaste åren. USM rf ordnar även skolningar, föreläsningar och befolkningsinformation, läger för barn till missbrukare (SE MIG) samt olika former av utvecklingsarbete.


USM rf on aatteellinen yhdistys, joka harjoittaa ruotsinkielistä päihdehuoltoa Maalahdessa. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää ja tukea päihdehuoltoa Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Yhdistyksen päätavoite on tarjota jälkihoitoa päihteiden käyttäjille, jotka ovat saaneet hoitoa. Yhdistyksellä, joka perustettiin vuonna 1990, on nykyään noin 110 jäsentä.

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla linkki eri päihdetoimijoiden välillä. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota jälkihoitoa tukiasumisen muodossa turvallisessa ympäristössä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista tukiasumisen suhteen on mahdollistaa tarpeeksi pitkä päihteetön aika. Tärkeää on myös tarjota apua väärinkäytön lopettamiseen. Hoito on vapaaehtoista, mutta perustuu sopimukseen sekä hoitosuunnitelmaan, joka säännöllisin väliajoin arvioidaan uudelleen. USM rf järjestää myös leirejä lapsille, kursseja, luentoja sekä koulutustilaisuuksia ruotsinkielisen päihdehuollon henkilökunnalle resurssien salliessa.

 

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot:
Pixnevägen 3
66100 Malax/Maalahti       

info [at] missbrukarvard.fi     

 

Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja:
Eva Marander
Tel./Puh. 040 5015 131 
eva.marander [at] missbrukarvard.fi