SVENSKA ÖSTERBOTTENS ANHÖRIGFÖRENING SÖAF RF

Föreningen är medlem Psykosociala förbundet och den enda svenskspråkiga anhörigföreningen inom förbundet och i hela Finland. Syftet med föreningen är att samla de anhöriga till personer som lider av mental ohälsa. SÖAF arbetar för att stärka kontakten mellan anhöriga till personer som lider av mental ohälsa samt skapa olika former av stödaktiviteter för de anhöriga.

Verksamhet

SÖAF:s medlemmar har möjligheter att delta följande: anhörigträffar, självhjälpsgrupper, föreläsningar, seminarier, rekreation, sommar- och julutfärder, familjestödjande verksamhet i Österbottniska skolor och vid behov gör man hembesök. Psykosociala förbundet ger 4 gånger i året ut tidningen Respons. Medlemsavgiften är 15 euro per år.


Yhdistys on Psykosociala förbundet:in jäsen ja on ainoa ruotsinkielinen omaisyhdistys liitossa sekä koko Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on koota mielenterveyskuntoutujien omaisia yhteen ja olla kontakti heidän välillään. SÖAF:in tarkoituksena on myös vahvistaa mielenterveyskuntoutujien omaisten välistä kontaktia ja tuottaa läheisille erilaisia tukitoimintoja.

Toiminta

SÖAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua omaistapaamisiin, itse-apuryhmiin, mielenkiintoisiin ajankohtaisiin luentoihin, seminaareihin, virkistyspäiviin, kesä- ja jouluretkiin ja perhetukitoimintaan kouluissa. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Psykosociala förbundetin julkaisema Respons-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Jäsenmaksu on 15 € vuodessa.

 

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot: 

Korsholmsesplanaden 44, 2 vån.
(Österbottens föreningar)
65100 Vasa

Projekt och verksamhetsledare/Projekti- ja toiminnanjohtaja:

Fredrika Sourander
Tel./Puh. +358 45 121 9173
fredrika.sourander [at] soaf.fi