SUOMEN PUNAINEN RISTI, VAASAN SUOMALAINEN OSASTO

Suomen Punaisen Ristin Vaasan suomalainen osasto on perustettu vuonna 1951. Osastoon kuuluu noin 670 henkilöjäsentä. Tehtävänä on toteuttaa Suomen Punaisen Ristin linjausten mukaista toimintaa Vaasan kaupungin alueella. Punainen Risti noudattaa kaikessa toiminnassaan seitsemää perusperiaatetta, jotka ovat: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys sekä yleismaailmallisuus.

Toiminta

Vaasan suomalaisessa osastossa toimii yksitoista aktiivista vapaaehtoisryhmää, joihin kaikki halukkaat ovat tervetulleita: SPR Terveyspiste, ensiapuryhmä, ensihuoltoryhmä, ystäväryhmä, vankilavierailijaryhmä, kultaisen iän kerho, naisten ryhmä, humanitaarisen oikeuden opintopiiri, veripalvelun kahvitusryhmä sekä lasten läksyhelppi. Osastomme tarjoaa myös maksullista ensiapukoulutusta sekä ensiapupäivystyspalvelua yleisötapahtumiin. 


Finlands röda kors Vasas finska avdelning grundades år 1951. Avdelningen har ca. 670 medlemmar. Till uppgiften hör att i Vasa stad förverkliga Finlands Röda Kors verksamhet. Röda Korset följer i alla sin verksamhet sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet och enhet.  

Verksamhet

Avdelningen har elva aktiva frivilliggrupper i vilka alla intresserade är välkomna: FRK Hälsopunkten, Första hjälpen-gruppen, Förstadelvårdsgrupp, Vängruppen, Fängelsebesöksgruppen, Den Gyllene ålderns grupp, Kvinnogruppen, Studiecirkeln för Humanitär rätt,  blodtjänstens kaffeserveringsgrupp samt barnens läxhjälp och KaMu-klubben. Vår avdelning erbjuder även avgiftsbelagd Första hjälpen-utbildning och Första hjälpen- jourtjänst vid offentliga tillställningar. Handelsesplanadens lokaler fungerar även som Brottsoffertsjourens Västra finlands regionkontor.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:                                             

Kauppapuistikko/Handelsesplanaden 26
65100 Vaasa/Vasa

Tel./Puh. 0400 878 910
toimisto [at] sprvaasa.fi
avoinna/öppet ma/må-to/to 10-16 ja pe/fre 10-15

 

Rikosuhripäivystys/Brottsofferjouren:

Länsi-Suomen aluetoimisto
Puh./Tel. 06 317 5654
lansisuomi [at] riku.fi