SUOMEN NUORET LESKET RY

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2009. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Toiminta

Suomen nuoret lesket ry on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta. Toimintamuodotoja ovat vertaistukiryhmät, vertaistukiviikonloput, verkkoyhteisö, vertaistukipuhelin, neuvonta, opaskirjaset, sekä vaikuttamistoiminta.


Suomen nuoret lesket ry (Finlands unga änkor) är grundad 2009 och en stödförening för unga änkor och deras familjer. Föreningen ordnar kamratstöd och erbjuder rådgivning i frågor som berör änkor. Föreningens syfte är att påverka änkors och änkefamiljers lagliga och ekonomiska ställning. Föreningen skolar och fungerar som erfarenhetsexperter i frågor som berör änkor. Föreningens mål är att erbjuda möjlighet för änkor och deras barn att träffa andra i samma situation och få stöd i sorgen.

Verksamhet

Suomen nuoret lesket ry är en religiöst, ideellt och politiskt obunden förening. Verksamheten är öppen för alla änkor oberoende av par- och familjeförhållande. Verksamhetsformer är kamratstödsgrupper, kamratstödshelger, nätgemenskap, kamratsstödstelefon, rådgivning, guidehäften samt påverkansarbete.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:
toimisto [at] nuoretlesket.fi
Puh./Tel. 044 300 6477