POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY 

ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RF

Pohjanmaan Syöpäyhdistys on perustettu vuonna 1956. Yhdistyksen toimialueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Pohjanmaan Syöpäyhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka haluaa kannattaa yhdistyksen työtä. Jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan on yhdistyksen tavoitteena ollut: parantaa syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa sosiaalista hyvinvointia, vaikuttaa syöpään sairastumisen riskien vähenemiseen, edistää syövän varhaistoteamista ja tukea alan tieteellistä tutkimusta.

Toiminta

Annamme tietoa ja tuemme syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Uusille syöpään sairastuneille on keskusteluryhmiä, syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen on vertaistukiryhmiä. Yhdistys järjestää kuvataideterapiaa, liikunta-ryhmiä ja jäsenet saavat Vaasan uimahallin sisäänpääsymaksusta 20% alennusta. Yhdistys järjestää myös maksuttomia sopeutumisvalmennuskursseja sairastuneille sekä läheisille.


Österbottens Cancerförening grundades år 1956. Verksamhetsområdet utgörs av landskapen Österbotten, Syd-Österbotten och Mellersta-Österbotten. Österbottens Cancerförening är medlemsorganisation i Cancerföreningen i Finland. Alla som accepterar föreningens verksamhetsprinciper kan ansluta sig som medlem. Redan över femtio år har föreningens målsättning varit att förbättra cancerpatienternas och deras anhörigas sociala välmående, försöka minska riskerna att insjukna i cancer, förbättra tidigdiagnostiken och stöda den vetenskapliga forskningen.

Verksamhet

Föreningen ger information och stöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Bl.a. erbjuder vi en samtalsgrupp för nyligen insjuknade cancerpatienter, kamrattödgrupper för cancerpatienter och deras närstående. Föreningen organiserar bildkonstterapi, avslappnande motion för cancersjuka kvinnor och som medlem får man 20% rabatt på inträdesavgiften till Vasa simhall. Föreningen ordnar även avgiftsfria anpassningsträningskurser för insjuknade och närstående.

Yhteystiedot /Kontaktuppgifter:

Pohjanmaan syöpäyhdistys ry / Vaasan toimisto
Österbottens cancerförening rf / Vasa centralbyrå
Alatori 3 / Nedre Torget 3
65100 Vaasa/Vasa

Puh./Tel. 010 8436 000

info [at] pohjanmaancancer.fi