POHJANMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY

ÖSTERBOTTENS MUSKELHANDIKAPPFÖRENING RF

Vaasan läänin lihastautiyhdistys ry on perustettu vuonna 1987 ja on valtakunnallisen lihastauti ry:n jäsenyhdistys. Nimi muuttui Pohjanmaan lihastatutiyhdistykseksi vuoden 2012 alusta. Toimialueena on koko entinen Vaasan lääni. Jäseniä on tällä hetkellä n. 250, joista puolet on itse sairastavia.

Toiminta

Yhdistys tukee lihastauteja sairastavia sekä heidän omaisiaan. Tarkoituksena on valvoa vammautuneiden oikeuksia. Neuvoa annetaan myös puhelimitse ja kirjeitse. Tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja antaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen, sekä tiedottaa yhdistyksen asioista mahdollisille yhteystyötahoille.


Vaasan läänin lihastautiyhdistys ry grundades 1987 och är medlem i det riksomfattande Lihastautiliitto ry. Föreningen bytte namn i början på år 2012 till det nuvarande Pohjanmaan lihastautiyhdistys ry. Verksamhetsområdet är hela tidigare Vasa län. Föreningen har för tillfället ungefär 250 medlemmar, varav över hälften själva är insjuknade.

Verksamhet

Föreningen stöder personer med muskelsjukdomar, samt deras närstående. Syftet är att bevaka handikappades rättigheter. Rådgivning ges även per telefon och brev. Syftet är att fungera som en förenande länk och ge kamratstöd åt insjuknade och deras närstående, samt informera om föreningen åt möjliga samarbetsparter.

 

Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter:

Korsholmanpuistikko 44
65100 Vaasa/Vasa

 

Järjestösuunnittelija/Organisationsplanerare:

Marjo Luomanen
marjo.luomanen [at] lihastautiliitto.fi

Maj-Len Sjöberg
maj-len.sjoberg [at] hotmail.com