LIONS CLUB VAASA – VASA

Yhdistys on perustettu 17.11.1953 ja se on Suomen 7. vanhin klubi.

Toiminta

Klubimme järjestää erilaisia palveluaktiviteetteja ja osallistumme tilaisuuksiin, joissa apua tarvitaan

valmistamme ja myymme mm. linnunpönttöjä, joiden tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan vaasalaisen nuorisotyön hyväksi. Klubikokoukset pyrimme pitämään erilaisissa vierailukohteissa tai jonkin aktiviteetin ympärillä. Usein kokous vietetään luontokohteessa, esim. Vaasan tai Raippaluodon saaristossa. Kuukausikokous kuukauden 2. maanantai klo 18:00 Vaasan seudun yhdistystiloissa Vaasan tornikeskuksessa tai vierailukohteessa.


Föreningen är grundad 17.11.1953.

Verksamhet

Klubben ordnar olika aktiviteter och deltar i tillfällen där hjälp behövs, vi tillverkar och säljer bl a fågelholkar vars vinst oavkortat går till ungdomasarbete i Vasa. Klubbmöten försöker vi hålla på olikabesöksmål eller i samband med någon aktivitet. Ofta hålls möten vid något naturmål, tex i Vasa eller Replot skärgård. Månadsmöten hålls den andra måndagen i månaden i VNF:s föreningscenter.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

petri.syrjala [at] outlook.com

vaasa-vasa [at] lions.fi

Presidentti/President:

Kimmo Ojala
Puh./Tel. 040 738 8414