KUUROJEN LIITTO RY
FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF

Kuurojen Liitto on 43 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Kuurojen Liiton visioissa viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kuurojen Liitto tuottaa alueellisia viittomakielisiä palveluja eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa oleville kuuroille vertaistoimintaan, virkistykseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Toiminta

  • alueellinen kuntoutus-, työllisyys- ja sopeutumis-valmennustoiminta

  • yhdistys-, ikäkausi- ja kulttuuritoiminta

  • alueellinen edunvalvonta

  • jäsenyhdistysten tukeminen

Palveluiden tuottamisesta vastaavat kuntoutussihteerit, työasiamiehet ja järjestöohjaajat.


Finlands Dövas Förbund är en riksomfattande central-organisation med 43 medlemsföreningar. Förbundets uppgift är att säkerställa dövas mänskliga rättigheter och se till att döva har samma rättigheter som andra.

Teckenspråket är starkt livskraftigt i ett pluralistiskt, flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. Finlands dövas förbund är en ledande intresse- och expertorganisation på sitt område både nationellt och internationellt.

Verksamhet:

  • regionala rehabiliterings-, sysselsättnings- och anpassningstjänster

  • förenings- och kulturtjänster samt aktiviteter för olika åldersgrupper  

  • regional intressebevakning

  • handledning för medlemsföreningarna

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Korsholmanpuistikko/Korsholmsesplanaden 44, 2. krs/vån.            
65100 Vaasa /Vasa
Puh./Tel. 040 5872 721
sirpa.kallio [at] kuurojenliitto.fi