DUV I VASANEJDEN RF

DUV står för De Utvecklingsstördas Väl och är en intresseorganisation för personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga och andra intresserade. DUV i Vasanejden är verksam i kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå.

Verksamhet

DUV i Vasanejden r.f. verkar för gynnsammare livsvillkor och bättre livskvalitet för personer med utvecklingsstörning och deras familjer samt bevakar deras intressen. Föreningen strävar till att kunna ge stöd och rådgivning till medlemmarna i olika frågor. Föreningen arbetar för att sprida information och kunskap om de olika formerna av utvecklingsstörning samt informera om och övervaka kvaliteten på samhällets service. DUV i Vasanejden r.f. har en kontinuerlig kontakt till och samarbetar med kommunerna och Kårkulla samkommun. En av DUV:s i Vasanejden r.f. viktigaste funktion är att ordna och utveckla fritidsverksamhet för personer med utvecklingsstörning.


DUV (De Utvecklingsstördas Väl) on kehitysvammaisten, heidän läheisten ja muiden kiinnostuneiden edunvalvojajärjestö. DUV toimii Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren,Vaasan ja Vöyrin alueella.

Toiminta

DUV i Vasanejden r.f. toimii sekä kehitysvammaisten että heidän perheiden suotuisampien elinehtojen ja paremman elämänlaadun edistämiseksi, sekä heidän edunvalvojana. Yhdistyksen pyrkimyksenä on antaa tukea ja neuvoja jäsenilleen erilaisissa kysymyksissä. Yhdistys työskentelee levittääkseen tietoa kehitysvammojen eri muodoista, sekä informoidakseen ja valvoakseen yhteiskunnan palveluiden laatua. DUV i Vasanejden r.f toimii jatkuvassa yhteistyössä kuntien ja Kårkulla samkommunin kanssa. Yksi yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on järjestää ja kehittää vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille.

 

Kontaktuppgifter/ Yhteystiedot :

Storalånggatan 60
65100 Vasa

Verksamhetsledare/toiminnanjohtaja:

Christina Mannfolk
Tel./Puh: 040 543 4556
vasanejden [at] duv.fi