DATERO RY

Datero ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä ovat erilaiset paikalliset vammais-, etu- ja kansalaisjärjestöt sekä Vaasa, Mustasaari ja Vaasan sairaanhoitopiiri. Dateron asiakkaita ovat henkilöt, joilla on toimintarajoitteita ja oppimisvaikeuksia. Datero tekee yhteistyötä omaisten, terapeuttien, kirjastojen, koulujen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Dateron nimi muodostuu sanoista Data-Terapia-ErityisOpetus. Datero on toiminut vuodesta 1999 lähtien. Dateron toiminnan rahoittaa pääasiassa RAY.

Toiminta

Datero on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Datero jakaa tietoa erityispedagogisista tietokoneohjelmista ja sovelluksista, teknisistä lukiapuvälineistä sekä erityispedagogisista menetelmistä. Datero tarjoaa henkilökohtaista ohjausta niiden käytöstä sekä järjestää koulutuksia, kursseja, kerhoja ja opintopiirejä. Datero lainaa erityispedagogisia tietokoneohjelmia alueen kirjastojen kautta sekä suoraan yhdistyksen toimistosta. Datero järjestää kursseja ja koulutuksia myös tilauksesta ja asiakkaiden toiveiden mukaan. Lisää yksityiskohtaista tietoa Dateron toiminnasta ja kursseista löytyy Dateron nettisivuilta www.datero.fi.


Datero ry är en icke-vinstdrivande förening vars medlemmar är olika lokala handikapp- och intresseorganisationer, offentliga samfund samt Vasa stad, Korsholms kommun och Vasa sjuvårdsdistrikt. Dateros målgrupper är personer med funktionsnedsättningar och inlärningsproblem. Datero samarbetar med anhöriga, terapeuter, skolor, bibliotek, föreningar och organisationer. Dateros namn kommer från orden Data-Terapia-ErityisOpetus (Data, terapi, specialundervisning). Datero grundades år 1999. Finansiering kommer huvudsakligen från RAY.

Verksamhet

Datero är ett information- och kommunikationstekniskt center som erbjuder datateknik för specialbehov. Datero ger information om specialpedagogiska dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivshjälpmedel samt specialpedagogiska metoder. Datero erbjuder personlig handledning om dem och ordnar skolningar, kurser, klubbar och studiecirklar. Datero lånar ut specialpedagogiska dataprogram från lokala biblioteken och direkt från Dateros kontor. Datero ordnar kurser också enligt önskemål. Mera info om Dateros verksamhet och kurser finns på Dateros hemsida.

 

Yhteystiedot /Kontaktuppgifter:

Kirjastonkatu 13/Biblioteksgatan 13
65100 Vaasa/Vasa

Puh./Tel.
Toiminnanjohtaja  040 1290 847
Sihteeri                    040 1477 945

datero [at] datero.fi