Liity jäseneksi

Pohjanmaan Yhdistykset ry:n - Österbottens Föreningar rf (POHY) toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys tai sen rekisteröity kerho sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Jäsenmaksu vuonna 2022 on 40 €/yhdistys/kannatusjäsen.

 

Tästä voit hakea jäseneksi!