Lastensuojelun erikoistumiskoulutus Vaasassa

HUOM! Haku 12.5. saakka.

Kehitä osaamistasi lastensuojelutyössä!

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu sosiaalialalla ja erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Vaasan ammattikorkeakoulussa käynnistyy Lastensuojelun erikoistumiskoulutus (30 op) lukuvuonna 2017–2018. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteenä olevasta tiedotteesta ja Vamkin verkkosivuilta vamk.fi/lastensuojelutyo

Koulutusta järjestää yhteistyössä kuusi ammattikorkeakoulua, jotka ovat Etelä-Suomesta, Vaasa on pohjoisin. Opetusta toteutetaan myös videovälitteisesti. Lisätietoja liitteessä ja alla.

Päivämäärä: 
Perjantai, toukokuu 12, 2017 (Koko päivä)