KUTSU: SADe-kiertue Vaasassa 2.6.2015

Välitän tiedoksenne  valtiovarainministeriön kutsun Vaasassa 2.6. järjestettävään SADe-päivään. Suora linkki päivän ohjelmaan löytyy osoitteesta http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/vaasa/. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Päivän aikana esitellään mm. oikeusministeriön tuottamat sähköiset demokratiapalvelut, joita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Palvelut on koottu osoitteeseen http://demokratia.fi/. Sähköiset demokratiapalvelut ovat mm. kansalaisjärjestöille ja muille vaikuttajaryhmille yksi hyvä vaikuttamisen kanava ja kannustammekin näitä tahoja ottamaan nämä palvelut laajasti käyttöönsä ja hyödyntämään niitä omassa vaikuttamistyössään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Lue lisää blogistamme: http://blogi.otakantaa.fi/blogi/sade-kiertue-suuntaa-kesakuussa-vaasaan/ ja tutustu koulutustarjontaamme: http://blogi.otakantaa.fi/koulutus/.

Ystävällisin terveisin

Liisa Männistö

--

Koulutussuunnittelija / Utbildningsplanerare

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö / Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Oikeusministeriö / Justitieministeriet

PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO / PB 25, 00023 STATSRÅDET

liisa.mannisto [at] om.fi, p./tel. 0295 150231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärä: 
Tiistai, kesäkuu 2, 2015 - 09:00 - 14:30