KOKEMUSASIANTUNTIJA -KOULUTUS -Pitkäaikaistyöttömyyden kokeneelle