Job Shadow Day

Job Shadow Day 27.4.2016

Job Shadow Day on päivä työnhakijoille, joiden elämäntilanne, sairaus tai
vamma vaikeuttaa työllistymistä. Päivä on erityisen sopiva nuorille, jotka
tahtovat tietää enemmän heitä kiinnostavasta työstä ja miten työt tehdään
tietyllä toimialalla. Tarkoitus on muuttaa asenteita ja näyttää, että myös
osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä.

Tänä vuonna eurooppalainen työnvarjostuspäivä järjestetään keskiviikkona
27.4.2016. Päivän järjestämisestä vastaa RAY:n tuella Vates-säätiö.

Päivän aikana henkilö tutustuu valittuun työhön. Työnantaja ojentaa auttavan
käden antamalla mahdollisuuden työn seurantaan siten, että henkilökuntaan
kuuluva ottaa vastaan työn seuraajan ja opastaa sekä näyttää hänelle työn
sisällön.


Lisää infoa löytyy myös Vatesin sivuilta:
http://www.vates.fi/vates/projektit/aktivera-resurser/job-shadow-day-2/s...
ksi.html

 
Job Shadow Day 27.4.2016

Job Shadow Day är en dag för personer som söker arbete, men som  på grund av
livssituation, sjukdom eller skada försvårar möjligheterna att få ett
arbete. Dagen passar mycket väl förungdomar som vill veta mer om intressanta
yrken och hur man jobbar i olika branscher. Meningen är att förändra
attityder och visa att en person med partiell arbetsförmåga kan uppnå full
arbetsförmåga med det rätta arbetet.

I år är den europeiska arbetsskuggnings dagen onsdagen den 27.4.2016. Dagen
arrangeras av Vates- stiftelsen med stöd av RAY.

Under dagen bekantar sig skuggaren med det arbete som hen har valt.
Arbetsgivaren erbjuder möjligheten att bekanta sig med det valda arbetet med
hjälp av en person från företagets personal.

Mer information finns även på Vates sidor
http://www.vates.fi/vates/projektit/aktivera-resurser/job-shadow-day-2/s...
ka.html

Tapahtuma tyyppi: 
Päivämäärä: 
Keskiviikko, huhtikuu 27, 2016 - 08:00 - 16:30