IBD ja muut suolistosairaudet ry

IBD ja muut suolistosairaudet ry on valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö.

Toiminta-alueita ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen, tiedon välittäminen ja vertaistuki. Jäseniä on yli 7000. Yhdistyksen kotisivuilta saa paljon tietoa.

Toiminta

Tavoitteena on lisätä tulehduksellisten suolistosairauksien tunnettuutta yhteiskunnan eri sektoreilla ja jakaa jäsenistölle tietoa taudeista, edistää laadukkaan hoidon saatavuutta, luoda sosiaalisia yhteyksiä sairastuneiden kesken aluetoiminnalla sekä tarjota vertaistukea/tukihenkilöä. Yhdistyksen kotisivuilta saa tietoa IBD:stä ja sen hoidoista sekä yhdistyksestä.


IBD ja muut suolistosairaudet ry är en riksomfattande intresseorganisation för personer med Crohns sjukdom, Colitis ulcerosa eller annan tarmsjukdom, samt för deras närstående. Föreningen har 7000 medlemmarna.

Verksamhet

Föreningens målsättning är öka kunskapen om inflammatoriska tarmsjukdomar i samhällets olika sektorer, dela ut information om sjukdomar till medlemmar, främja tillgången till vård av hög kvalitet, skapa sociala kontakter mellan insjuknade regionalt samt erbjuda stöd. Från föreningens hemsida får man information om IBD och dess vård samt om föreningen.

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:

Nadja Elg-Lehtimäki
pohjanmaa [at] ibd.fi
nadjaelg [at] gmail.com