Föreläsningen med Rune Larsson:Mål och Motivation 28.9 2016

Föreläsning ”Mål och motivation” med Rune Larsson den 28.9 2016 kl. 17:00 – 18:30 i Vasa övningsskolan, grundskolans auditorium, Kyrkoesplanaden 13, Vasa http://www.conductus.fi/forelasning-rune-larsson/

Anmäl Dig till info [at] conductus.fi anteckna gärna om Du kommer från företag eller som privatperson.

Deltagaravgiften 25 euro betalas (inkl. moms) märke: Rune Larsson på:   FI18 5670 0820 1975 21 eller   FI59 6601 0001 1557 20.  Betald deltagaravgift räknas som bindande anmälan, men kan överföras till annan person. Till företag skickas faktura.

Kom också ihåg att anmäla er till föreläsningen med Micael Dahlen den 29.11 vid Academill  http://www.conductus.fi/streamness-micael-dahlen/

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Sonya Höstman

Päivämäärä: 
Keskiviikko, syyskuu 28, 2016 - 17:00 - 18:30