Föreläsning om alkoholberoende och medberoende den 19. maj, NOVIA