Esteettömyys puisto- ja katualueilla – koulutus 12.5.2015 klo 12.15–16.00