Diskussion kring demokrati och åsiktsbildning, 02 Februari 2016, 14:00 - 16:00