Kysely/förfrågan: Koronapandemian palvelu- ja hoitovelka / Vård- och serviceskuld som coronapandemin orsakat

Nordic Healthcare Group Oy auttaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta kartoittamaan ja analysoimaan korona-pandemian aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa ja sen vaikutuksia. Tätä varten toteutamme elokuussa 2022 kysely alueen eri vaikuttamistoimielimille, asiakasraadeille ja järjestöille.

Hoito- ja palveluvelalla tarkoitetaan koronapandemian aikana tai sen takia syntynyttä tai tulevaisuudessa syntyvää, kasvanutta tai monipuolistunutta kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille, johon ei olla pystytty vastaamaan. Kysely kartoittaa eri sidosryhmien näkemyksiä koronan vaikutuksista sotepalveluihin ja niiden kysyntään sekä hoito- ja palveluvelan laajuudesta, muutoksista ja vaikutuksista kyseiseen sidosryhmään.

Vastaaminen on tärkeää, jotta syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa sekä sen vaikutuksia pystytään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti eri näkökulmista ja kehitystoimia suunnittelemaan nämä huomioiden. Vastausaikaa on 24.8.2022 saakka.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään anonyymisti analyysissä alkusyksyn 2022 aikana. Kysely toteutetaan Questback-alustan kautta.  

Kyselyyn pääset vastaamaan klikkaamalla linkkiä: https://response.questback.com/nordichealthcaregroupoy/weyauuxkdq 

Kiitämme etukäteen vastauksista ja yhteistyöstä! Toivomme myös paljon vastauksia, jotta saamme laajemman kuvan siitä kuinka korona-pandemia on mahdollisesti vaikuttanut Pohjanmaan asukkaisiin.