Vammaiset henkilöt odotettua tyytyväisempiä nykyisiin palveluihinsa

Hebu-hanke

Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueen Omannäköistä elämää –hankkeessa on kerätty vammaispalveluiden asiakkailta, omaisilta, työntekijöiltä ja eri sidosryhmiin kuuluvilta henkilöiltä näkemyksiä henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämiseksi sekä nykyisten palveluiden arvioimiseksi. Näkemyksissä tulee vahvasti esille se, että palveluihin ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä, mutta niihin kaivattaisiin lisää joustavuutta.

Kehittämistyössä on ollut mukana yhteensä 40 eri vammaryhmiin ja eri ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä heidän omaisiaan. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti ollut se, mitä mieltä vammaiset henkilöt ovat heidän nykyisistä palveluistaan, ja miten henkilökohtainen budjetointi voisi auttaa heitä nykytilanteessa.

- Joustavuuden tarve on korostunut muun muassa kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Esimerkiksi kuljetuspalveluihin liittyen matkojen tarve vaihtelee kuukausittain ja toiveena olisi matkojen vapaampi käyttäminen vuoden aikana. Kehittämistyön näkökulmasta on kuitenkin erittäin positiivista, että yksittäisiä muutoksia tekemällä nykyisillä vammaispalveluilla pystytään pitkälti vastaamaan asiakkaiden avun tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Jessica Nygård.

Erityisryhmille suunnattua toimintaa toivottaisiin lisää

Kehittämistyön yhteydessä on noussut esille, että vammaisille henkilöille soveltuvaa toimintaa toivottaisiin enemmän.

- Työpajojen ja haastatteluiden kautta on noussut esille, että erityisesti luovalle harrastustoiminnalle olisi kysyntää, kuten tanssille, teatterille ja musiikille, kuvaa Nygård.

Päiväaikaiseen toimintaan toivottaisiin lisää vaihtelua. Asiakkaat ovat tuoneet esille muun muassa kulttuuritoiminnan lisäämisen sekä liikuntavaihtoehtojen monipuolistamisen.

- Kehittämisideoita tullaan käsittelemään ja viemään eteenpäin jo tämän vuoden aikana, lupaa Nygård.

Lue lisää www.vaasa.fi/omannakoistaelamaa