Mistä tietää?

Valtakunnallinen mielenterveysviikko

Tällä viikolla vietämme valtakunnallista mielenterveysviikkoa teemalla "Mistä tietää"? Mielenterveys ei ole stabiili, muuttumaton tila. Sitä koetellaan päivittäin tai useimmiten ainakin viikoittain tai kuukausittain erilaisten ärsykkeiden muodossa.

Mielenterveyttä voi koetella esim. lähipiiriin, perheeseen tai työhön liittyvä asia tai tapahtuma sekä yhteiskunnalliset ja maailman tilanteeseen liittyvät asiat ja huolenaiheet, jotka voivat olla kooltaan suuria tai vielä pieniä, mutta jotka ajan kuluessa voivat muuttua ihmisen mielessä vuoren korkuisiksi.

Miten me näitä ärsykkeitä käsittelemme ja kohtaamme riippuu monesta eri asiasta. Tähän vaikuttaa se, mikä on kulloinenkin henkilön oma ärsykkeiden vastaanotto-, sieto- ja käsittelykyky. Merkityksellistä on, millaiset yleiset ongelmien ja haasteiden käsittelytaidot ihmiselle on rakentuneet oman lapsuuden ja nuoruuden aikana. Tilanteeseen vaikuttaa luonnollisesti myös se, jos ihmisellä on jo mielenterveysdiagnoosi ja hänen hoitonsa ei ole tasapainossa.  Hauras mieli ei ole vahvimmillaan kohtaamaan elämän haasteita ja taakka voi kasvaa entistä suuremmaksi. Sitten on vielä se lukuisa joukko omaan vahvuuteensa sairastuneita, jotka selviävät kaikesta yksin. Suurinta vahvuutta on kuitenkin myöntää olevansa heikko, silloin vahvuus muuttuu voimavaraksi eikä se enää syö ihmistä sisältäpäin.

Kaikki me tiedämme, että mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä ja ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ei ohjata tarpeeksi euroja, joten tilanne sekä yhteiskunnallisesti ajatellen että yksittäisen ihmisen näkökulmasta on todella haastava.  Me matalan kynnyksen toimijat voimme omalta osaltamme olla aktiivisia ja kertoa miten eri järjestöt voivat auttaa ja tukea ja miten järjestöjen toiminnan pariin voi hakeutua.

Pidetään huolta toisistamme ja silmällä läheisiämme, kysytään miten he voivat ja voimmeko auttaa jotenkin? Usein jo tämä riittää ja saa ihmisen avautumaan. Kuulluksi tuleminen, asiasta keskustelu auttaa ja saa ajatuksia uusille urille. Tilanteeseen jumittuminen kasvattaa kärpäsestä härkäsen, asiat lähtevät vyörymään eteenpäin ja ongelmat monimutkaistuvat. Jos ei ole sitä läheistä, joka kysyy vointia tai jota itse voisi lähestyä, niin rohkaisen ottamaan yhteyttä muihin auttaviin tahoihin. Mahdollisuuksina on julkinen terveydenhuolto, opiskelu- ja työterveys, seurakunnat tai järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, joissa voi asioida tarvittaessa myös anonyymisti puhelimen tai chatin kautta. Kannustan rohkeasti ottamaan sen ensimmäisen askeleen, se on se tärkein askel!

ps. Kiitos ystävälleni, joka kysyit, kuuntelit ja sanoit ne juuri sillä hetkellä oikeat sanat, jotka auttoivat minua löytämään polun, joka johtaa pois vuoren luota.

 

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf

Kuvalähde: Mielenterveyden keskusliitto