Ajatuksia yhdistysten toimintamahdollisuuksista jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa tulevaisuudessa

Tapahtui kerran eräässä kokouksessa Pohjanmaalla. Paikalla oli useita yhdistyksiä ja palaverissa keskusteltiin mm. tulevasta tapahtumasta. Samaan aikaan maan hallitus piti lehdistötilaisuutta koronavirustilanteesta. Sen sijaan, että kokouksessa olisi jatkettu suunnittelua, siirrettiin kaikki suuremmat tapahtumat eteenpäin, kunnes tilanne selkenisi.

Sen sijaan, että tilanne olisi palannut normaaliksi, erilaisia rajoituksia tulikin lisää. Tässä uudessa tilanteessa myös yhdistysten tuli muuttaa nopeasti tapojaan toimia ja vaikuttaa.

Vaikka sotejärjestöt ovat tottuneita jatkuvaan muutokseen, kukaan ei osannut odottaa sitä, mitä tapahtui. Monet yhdistykset ovat sopeuttaneet toimintaansa uuteen tilanteeseen. Joidenkin vertaistukiryhmien tapaamisia on siirretty mm. erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Samaan aikaan puhelin pysyy tärkeänä välineenä, jonka avulla pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja apua tarvitseviin. Kokoukset on muutettu etäkokouksiksi Teamsissa ja vastaavissa välineissä.  

Esimerkkinä toiminnan sopeuttamisesta mainittakoon konkreettinen esimerkki Pohjanmaalta, jossa olimme suunnitelleet toista kertaa toteutettavaa suurta Osallisuusareenaa huhtikuulle. Osallisuusareena, joka edellisenä vuonna kokosi lähes 160 osallistujaa ympäri Pohjanmaata on saanut alkunsa Järjestö 2.0: Pohjanmaa -hankkeen aloitteesta. Ensimmäinen Pohjanmaan Osallisuusareena järjestettiin 2019 yhteistyössä Pohjanmaan liiton ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt se siirrettiin syksyyn 2020. Tulimme verkoston kanssa kuitenkin nopeasti siihen lopputulokseen, että jotain on silti tärkeä järjestää myös keväällä.

Joten kokosimme voimamme ja yhdessä Pohjanmaan liiton, Hallinnon tutkimuksen seuran ja Vaasan Yliopiston kanssa järjestimme webinaarin ”Kumppanuus ja osallisuus”, jossa tutkijat, järjestön, kunnan ja yrityksen edustajat pitivät puheenvuoroja ja johdattivat keskusteluun teeman ympärillä. Webinaari kattoi koko Pohjanmaan – ja lisäksi siihen oli mahdollista osallistua ympäri Suomen. Yli 150 osallistujaa oli mukana kuuntelemassa inspiroivia puheenvuoroja.

Tilanne osoitti, että nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin edellyttää ainakin seuraavia asioita:

  • Riittäviä resursseja toiminnan toteuttamiseksi
  • Toimivia verkostoja ja luotettavia yhteistyökumppaneita
  • Mahdollisuuksia ja osaamista toimia digitaalisesti

Järjestö 2.0: Pohjanmaa -hankkeen aikana on vuosien saatossa rakennettu verkostoja, työskennelty järjestöjen ja yhdistysten osallistamisen ja yhteistyön edistämiseksi julkisen sektorin kanssa. Lisäksi projektissa on tuettu yhdistyksiä digitaalisten valmiuksien parantamiseksi. Koronakriisi on osoittanut selvästi, että yhteistyötä tarvitaan ja yhdistysten ja vapaaehtoisten digitaaliset valmiudet ovat yhä tärkeämpiä tämän päivän maailmassa.

Mikä tärkeintä – se, mitä tapahtui ja mitä kukaan koko maailmassa ei odottanut, osoitti viimeistään, että tulevaisuus on epävarma eivätkä vanhat toimintatavat välttämättä toimi uudessa tilanteessa. Tutkijat Pernaa ja Neuvonen toteavat, että kasvava epävarmuus ”pakottaa tulevaisuuden uudenlaiseen tarkasteluun”. Emme tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta oleellisista on varustaa yhdistykset tarvittavilla välineillä, taidoilla ja osaamisella kohtamaan tulevaisuuden haasteet.

 (Viittaus: Pernaa, HK. & Neuvonen, A. 2020. Antisipaatio – tulevaisuuden ja kompleksisuuden tuore liitto. Teoksessa H.Raisio & P. Vartiainen (Toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Helsinki: Gaudeamus)

Tämä blogi on osa valtakunnallisen Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

Lotta Pitkänen, hankekoordinaattori / projektkoordinator ja Toni Sjöblom, hankesuunnittelija / projektplanerare

Järjestö 2.0: Pohjanmaa / Organisation 2.0: Österbotten