Tarvitsetko STEA:n seuranta- ja arviointikoulutusta?

Onko alueen järjestöillä kiinnostusta kehittää STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tulosten arviointia ja seurantaa?
Kaipaatteko seurannan tai arvioinnin järjestämiseen tukea tai opastusta?
Kartoitamme alueemme järjestöjen alustavaa kiinnostusta STEA:n järjestämään koulutukseen. Koulutus järjestetään Vaasassa, mikäli siihen löytyy tarpeeksi osallistujia. Ollaan siis aktiivisia ja varmistetaan koulutus omalle alueellemme.

Vastaukset VIIMEISTÄÄN 18.12.2019 osoitteessa http://bit.ly/STEA_Vaasaan
HUOM! STEA:n aikatauluista johtuen koulutuspäivä voi myös muuttua.