Avita kaveria - verkostoyhteistyön käynnistyminen, 26.3., Kokkola