Att vara anhörig till någon med ätstörning den 17.3.

(Suomenkielistä käännöstä ei saatavilla/Finskspråkig översättning finns inte)

Se bilagan under

Kts. liite alla

Päivämäärä: 
Tiistai, maaliskuu 17, 2015 - 18:00 - 20:00