Att fånga engagemang, 18.5 kl. 9.30-15.30, Folkhälsanhuset Wasa, Vasa