Vad?

Genom samverkan med olika aktörer kan Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i skärgården.

Varför?

Byarådet vill värna om kulturen och erbjuda byborna kulturupplevelser. Kultur skall finnas till för alla, det är viktigt att det finns möjlighet att uppleva kultur i den egna närmiljön och de olika aktiviteterna och evenemangen stärker gemenskapen i byarna.

Hur?

Byarådet erbjuder mångsidiga kulturupplevelser bland annat inom bildkonst, fotokonst, sång och musik, berättarkonst, hantverkskultur samt vin- och matkultur. Historiska och naturnära temata med skärgårdsanknytning lyfter fram kulturarv . Pidro, som spelats ute i bygderna under många årtionden, samlar deltagare från när och fjärran. Naven för kulturverksamheten är den fint renoverade och tillgänglighetsanpassade Byagården i Djupsund, som ägs av Byarådet och som år 2022 erhållit hedersomnämnande för bra renovering av Finlands Hembygdsförbund.

Byarådet samverkar aktivt med olika aktörer för att kunna möjliggöra ett brett kulturutbud i skärgården. Nya samarbetsformer utvecklas hela tiden och Byarådet har samarbetat/samarbetar bl.a. med följande aktörer: Vörå medborgarinstitut, Yrkesakademin i Österbotten, Vörå församling, Särkimo fria församling, Maxmo skärgårdsförening, Maximuskören, Folkhälsan i Maxmo och Vörå pensionärsförening. Byarådet samarbetar med författare, musiker, utövare av konst och hantverk samt med andra som önskar dela med sig av sitt kunnande.
De olika kulturevenemangen har samlat många deltagare från byarna, närområdet och andra kommuner. Tillsammans kan man åstadkomma mycket till glädje för många!

Framgångsfaktorer

  • Våga ta risker och våga pröva på nya koncept
  • Vara lyhörd och lyssna på vad som önskas
  • Diskutera och vidareutveckla olika idéer tillsammans
  • Satsa på långsiktig planering och publicera information om evenemang i god tid.
    Efter genomförda evenemang – berätta kort vad som gjorts
  • Aktivt söka bidrag som stöd för verksamheten
  • Samverka och stärka samarbetsnätverk

Kontakt

2023

Elisabet Björk-Norrgård, viceordförande
050 465 0148
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi

Mer info

MÅNADENS BY I AUGUSTI – aktion.fi
https://maxmoskargard.fi

Skip to content