Vad?

Folkhälsan i Österbotten startade år 2017 en ny verksamhet som går ut på att erbjuda äldre och funktionshindrade nya möjligheter att upptäcka närmiljön och naturen med hjälp av cykelrikshor. Idéen togs från Cykelförbundets projekt ”Cykling utan ålder – Vind i håret” (Pyörällä kaiken ikää) som hade startat några år innan. Själva idéen föddes i Danmark år 2012, där en man vid namn Ole Kassow kom på idéen att erbjuda äldre nya upplevelser genom att ta ut dem på en cykeltur i en cykelriksha. Idén har sedermera spridit sig i Norden och till många andra länder.

Paula Kullas verksam inom Vasa Cykelförening VeloVa har fungerat som idéspridare, inspiratör och koordinator för cykelriksha-verksamheten i Österbotten. Paula har genomgått Cykelförbundets utbildning och kan titulera sig ”kapten”

Varför?

Verksamheten har som mål att erbjuda nya upplevelser och omväxling för äldre, men också andra målgrupper kan komma i fråga t.ex. personer med funktionsnedsättning. De positiva effekterna finns på många plan; erbjuda naturupplevelser och frisk luft,  väcka sinnen och minnen genom att iaktta vad som händer runtomkring, minska ensamhetskänslan. Allt detta bidrar till att öka välbefinnandet hos de äldre.

För de frivilliga som deltar erbjuder verksamheten meningsfull sysselsättning bl.a. genom att komma i kontakt med äldre personer. För nyinflyttade kan frivilligverksamheten vara ett sätt att lära sig om sin nya hemort och dess historia. På köpet bidrar den fysiska aktiviteten till en bättre kondition.

Hur?

I Österbotten har en cykelriksha skaffats till Folkhälsanhusen i Vasa och Korsholm. Rikshor i Folkhälsans regi finns också i Karleby, Kronoby, Jakobstad och i Replot (lokala Folkhälsan-föreningen).

För att verksamheten ska kunna drivas behövs också ett tillräckligt antal frivilliga som engagerar sig i verksamheten och ställer upp som cykelförare eller s.k. piloter som det heter. Om det är en förening som handhar verksamheten kan rekryteringen av frivilliga starta med att kontakta medlemmarna i föreningen. Cykelförbundet har producerat ett utbildningsmaterial för utbildning av frivilliga i verksamheten. Folkhälsan har översatt materialet till svenska. Folkhälsan har valt att utbilda alla sina frivilliga cykelpiloter.

Vem som helst kan köpa en cykelriksha. Priserna för cykelrikshor startar vid ca. 3500 Euro. Därutöver bör man beakta kostnader för underhåll. Det är bra att ha en plan för förvaring och underhåll av fordonet. Anskaffningen kan vara en betydande investering för föreningar och det har uppstått olika samarbeten kring utlåning av cykelrikshor. Även Folkhälsan har samarbetat med föreningar och offentlig sektor kring utlåning av cykelrikshor och utbildning av frivilliga cykelpiloter.

I Österbotten har många fina samarbeten redan uppstått kring cykelriksha-verksamhet mellan föreningar, samt mellan föreningar och offentlig sektor. Vi i projektteamet ser att möjligheter finns för ny verksamhet och nya samarbeten att uppstå! Blev du/ni i er förening intresserade? Om svaret är ja, ta kontakt med hjälp av uppgifterna nedan:

Kontakt

2023

Paula Kullas/Cykling utan ålder

paula.kullas@gmail.com

Annette Sandelin / Folkhälsan

050 5544 484

annette.sandelin@folkhalsan.fi,

Cykelriksha-verksamheten på finska, Pyöräliitto / Pyörällä kaiken ikää (Cykling utan ålder):
Oikeus tuntea tuuli hiuksissasi – Pyörällä kaiken ikää (pyorallakaikenikaa.fi)

 

Inspirations-video om cykelriksha-verksamhet:

Här kan du känna vinden i håret

Skip to content