Vad?

Mitt i ösamhället Bergö ligger serviceboendet Fyrgården. Boendet är ihopbyggt med Bergö skola vilket skapar många positiva synergier! Det ger de äldre möjligheten att se på när barnen leker på skolgården och skolklasser kan hälsa på hos de äldre och ordna gemensamma aktiviteter. Boendet delar också kök och tekniskt utrymme med skolan.

På området finns förutom skolan även hälsostation, bibliotek och idrottsanläggningar så som ett gym, en ishockeyrink och en pulkabacke. De äldre som bor på boendet får vara med där det händer och följa med barnens och bybornas aktiviteter även kvällstid. Det är lätt att hälsa på vid boendet i samband med att man åker till sina fritidsintressen.

Serviceboendet är ett allmännyttigt samfund som ägs av föreningen Bergö Öråd r.f. Det är ett effektiverat serviceboendet med tio platser som har byggts av Bergö Öråd och drivs av Österbottens välfärdsområde.

 

Varför?

För att äldre Bergöbor med ett ökat servicebehov skall kunna bo kvar hemma på ön. De anhöriga har även lättare att hälsa på. Att åka till fastlandet tar lång tid och många anhöriga är gamla och saknar körkort, vilket skulle göra det svårt att åka till fastlandet och hälsa på.

 

Hur?

Föreningen Bergö Öråd r.f. jobbade under många år för att få ett kommunalt serviceboende till ön. När detta arbete inte lyckades, så bestämde man sig för att själva bygga ett serviceboende. Under planeringstiden visade det sig att öns skola hade mögel och behövde rivas. Detta väckte tanken om att boendet kunde byggas under samma tak som den nya skolan. Denna idé blev verklighet och bygget planerades i nära samarbete med kommunen. Innan bygget inleddes hade kommunen också lovat att stå för driften av serviceboendet.

Bergö Serviceboende Ab är ett allmännyttigt samfund som ägs av Bergö Öråd r.f. Man bildade ett bolag för att ha möjlighet att få investeringsstöd och räntestödslån från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Området kring Fyrgården har resulterat i många fina samarbeten. Bergö Serviceboende Ab har ett nära samarbete med kommunen och välfärdsområdet. Välfärdsområdet driver Fyrgården och hyr serviceboendet samt utrymmen för hemservicen och hälsostationen av Bergö Serviceboende Ab. Skolköket tillreder förutom skolmaten också mat för serviceboendet och hemservicen. Hälsostationen är nära tillgänglig för både skolbarn och invånarna på boendet. Fyrgården delar teknisk central med skolan och kommunen fakturerar för vatten, el och uppvärmning. I dagsläget har Fyrgården tio invånare men efterfrågan på platser är större. Att få bo kvar på sin hemö är viktigt för Bergöborna.

Framgångsfaktorer:

  • Envishet, om något inte lyckas första gången så gör ändringar och försök på nytt
  • Engagemang och eldsjälar i föreningen
  • Bra kommunikation med kommunen och välfärdsområdet
  • Det geografiska läget motiverar, man måste själv ta tag i saker för att skapa det man behöver
Skip to content